Social Technographics Profile

Het Social Technographics Profile is een categorisatie van verschillende groepen die zich op Internet bevinden. Auteurs Charlene Li en Josh Bernoff beschrijven deze weergave in hun boek Groundswell, waarin zij de uitkomsten van onderzoekbureau Forrester in meerdere landen uit de doeken doen en analyseren.

Social Technographics Profile

Creators
De creators zijn de meest actieve deelnemers op het Internet. Zij zijn continu bezig met het maken van blog(post)s, websites, video’s, audio en/of andere content. Deze content wordt door andere groepen gelezen, bekeken, beluisterd, kortom: geconsumeerd.

Conversationalists
De conversationalists categorie is na publicatie van het boek Groundswell toegevoegd aan de ladder. Deze groep creëert ook, maar enkel om de dialoog te faciliteren. Zij willen zich laten zien door middel van status updates. Dit hangt samen met het zichzelf willen profileren of het starten van een gesprek of discussie.

Critics
De critics zijn de tegenpolen van de conversationalists. Deze groep reageert op status updates, blogs, websites, nieuws, fora, producten en diensten. Deze groep is voor de creators en conversationalists onontbeerlijk om interactie te behouden. Vaak zit er echter een overlap in deze drie segmenten (creators, conversationalists en critics). Over het algemeen zijn er meer van deze critici dan creators, aangezien het eenvoudiger en sneller is om een reactie te plaatsen en het creëren van content meer tijd en inspanning vergt.

Collectors
De collectors gebruiken de online middelen om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen, of om hun voorkeur kenbaar te maken zonder inhoudelijk te reageren, zoals de critics doen. RSS feeds, twitter aggregators en andere tools zijn belangrijke instrumenten voor deze groep. Collectors zijn een niet te onderschatten doelgroep. Door de opkomst van Pinterest is de groep collectors de afgelopen jaren ineens weer sterk gestegen na een periode waarin de groep steeds meer slonk.

Joiners
De joiners zijn aanwezig op Social Media om hun eigen profiel en de bijbehorende vriendschappen te onderhouden. Zij nemen informatie tot zich, maar in mindere mate dan de collectors. Ze bezoeken zo nu en dan de Social Media kanalen, checken hun profiel en berichten, en vertrekken dan weer. Hun bijdrage is niet erg actief, noch zichtbaar voor de buitenwereld.

Spectators
De spectators zijn meer aanschouwend aanwezig. Ook zij nemen informatie tot zich, maar gebruiken dit enkel voor eigen kennisvergaring. Hier vloeien geen acties uit voort. Deze groep heeft daar vaak geen behoefte aan. Niet geheel verwonderlijk, maar de meeste personen in het Social Technographics Profile zijn spectators. Dit betekent dat het totale Social Media landschap eigenlijk veel groter is dan we kunnen zien op basis van status updates en gecreëerde content.

Inactives
De inactives zijn niet aanwezig op Social Media of doen er niets mee. Onder deze groep worden enkel de inactieve online gebruikers geschaard. De populatie die nooit een profiel heeft aangemaakt wordt in dit model buiten beschouwing gelaten.

Om te kunnen bepalen waar je het best naar je online doelgroep kunt luisteren, werd er een online weergavetool van deze doelgroepen gebruikt. Deze is echter inmiddels vervangen door de in 2013 gemaakt opvolger van het model, de Social Technographics Score, die meer ingaat op de benadering vanuit bedrijven en de interactie tussen Social Media gebruikers en organisaties.

Meer weten over dit model? Koop het Social Media Modellenboek op Managementboek.nl

Bron: Forrester Research / Groundswell. Het boek Groundswell is ook in het Nederlands verkrijgbaar.

Groundswell (Forrester) - Managementboek (Nederlandstalig)
Groundswell (Nederlandstalig)
Groundswell (Forrester) - Managementboek (Engelstalig)
Groundswell (Engelstalig)

3 gedachten over “Social Technographics Profile”

  1. Elijah Gezel

    Kan je dit toelichten?

    “Dit betekent dat het totale Social Media landschap veel kleiner is dan we kunnen zien op basis van status updates en gecreëerde content.”

    Is het Social Media landschap niet juist groter dan we kunnen zien?

  2. Pingback: Bepaal je primaire doelgroep met een 'social persona' om negatieve reviews te vermijden - Horeca Webzine

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.