Social Media Model Review – Social Engagement Journey

De Social Engagement Journey is vorig jaar door adviesbureau Ant’s Eye View ontwikkeld. Het model valt onder de adoptiemodellen op deze website en bestaat uit 5 opeenvolgende stappen.Social Media Engagement Journey - Ant's Eye View

De ontwikkelaars van dit model omschrijven de laatste stap als een ultieme ontwikkeling; eigenlijk een soort nirvana waar je als organisatie altijd naar moet streven in je Social Media beleid. De eerste 4 stappen lijken te zijn ontstaan door de huidige situaties van organisaties te analyseren. Het zijn namelijk redelijk herkenbare situaties. In de eerste stap (’traditioneel’) opereren verschillende afdelingen onafhankelijk van elkaar in hun Social Media acties. Mijns inziens wordt hier echter meteen hoog ingezet; er zijn voorbeelden te over van organisaties die hier bij lange na nog niet zijn. Het kan zijn dat deze voorgaande ‘staat’ echter als een uitgangspunt wordt genomen. Wat is dan die situatie die hier aan vooraf gaat? Eigenlijk is dat het experimenteren. Dit experimenteren wordt echter in het model pas in de tweede stap genoemd.

Het model is doeltreffend weergegeven en wordt duidelijk toegelicht. Met name in stap 5 wordt een situatie beschreven die tegenwoordig veel wordt aangehaald: de klant die het bedrijf vertrouwt.

Kijk voor meer informatie over dit model bij: Social Engagement Journey.

Social Media Model Review – OASIS Framework

Vergelijkbaar met het POST-model van Forrester is dit model dat tevens als acronym gepositioneerd wordt. Het model is iets uitgebreider dan dat van Forrester, maar volgt ongeveer dezelfde stappen. Het model is at best bruikbaar bij kleine Social Media projecten, de implementatie binnen een afdeling, of als er al ervaring met de implementatie aanwezig is. OASIS Framework - Social Media ModelHet model is namelijk niet gedetailleerd, maar is een goed handvat voor implementatie.

Bij het OASIS-framework wordt, net als bij POST trouwens, het Strategy-gedeelte niet als eerste stap gepositioneerd. Het is de vraag waard waarom dit zo is. En of dit in alle gevallen toepasbaar is. Hierdoor geef je toch een beetje aan dat je audience bepaalt wat je strategie gaat worden. Bij vele organisaties lijken verandertrajecten eeuwig te duren, en is het nog maar de vraag of je eerst je publiek vast moet stellen. Aan de hand van je strategie (beter nog: je visie en mission statement) kun je ook vaststellen wat je huidige doelgroep is en welke doelgroep je wilt bereiken.

Na implementatie is sustainment een belangrijk element dat niet vergeten dient te worden. Eigenlijk moet je hier niet pas over gaan denken nadat je het implementatietraject hebt volbracht. Het is beter om dit bij de start al te bedenken, aangezien je ook moet bepalen wat je doet als het misgaat.

Kijk voor meer informatie over dit model bij: OASIS Framework.

Toegelicht: Volwassenheidsmodellen

Sinds vandaag is SocialMediaModellen.nl een categorie modellen rijker. De volwassenheidsmodellen. Tussen alle categorieën ontbrak blijkbaar toch nog een groep modellen. Ik zal uitleggen waarom deze categorie nu bestaat, hoe deze binnen het geheel aan categorieën Social Media modellen past en welke modellen hier binnen vallen.

Social Media Modellen - AdoptiemodellenDe meest gebruikte modellen, waar veel gebruik van wordt gemaakt, zijn de Implementatiemodellen. Op welke manier implementeer ik een Social Media beleid? En welke strategie volg ik met Social Media? Deze modellen zijn veelomvattend en maken gebruik van de vele expertise die er is, onder andere bij onderzoeksbureaus Forrester en Altimeter. Wat automatisch volgt na de implementatie van een Social Media Strategie, is een meetmodel om de ROI van al je inspanningen te meten. Als laatste zijn er nog de weergavemodellen. Deze groep modellen geeft overzichtelijk weer hoe je gebruikers van Social Media kunt indelen, in verschillende dimensies.

Wat echter nog vòòr het implementeren speelt, is het strategisch kader waarbinnen Social Media geïmplementeerd dient te worden. Wat zijn de randvoorwaarden? Wie is verantwoordelijk voor het strategische, tactische en operationele gedeelte van Social Media? Oftewel: hoe richt ik mijn organisatie in. En waar wordt dit alles geïnitieerd? Is dit aan de top of komt het vanuit de medewerkers? Al deze vragen kun je beantwoorden door gebruik te maken van Volwassenheidsmodellen. Modellen om de aanleiding en het strategisch kader vast te stellen.

De nieuwe categorie vind je hier. Zijn er nog meer modellen die hier niet genoemd zijn, dan hoor ik dat graag!

De ultieme implementatie van een Social Media Strategie

Er groeien steeds weer nieuwe bomen in het nu al zeer dichtbevolkte Social Media bos. En dan doel ik niet op de lucky webshots of de aggregatietools die als paddestoelen (ook in datzelfde bos overigens) uit de grond schieten. Nee, ik constateer juist alle modellen, theorieën, frameworks en inzichten die uit alle windrichtingen ontstaan. Dit alles schiet wortel vanuit adviesbureau’s, zelfbenoemde guru’s of een verscheidenheid aan nieuwe boeken, waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet, laat staan de vruchtbare grond waar ze uit ontschieten.

Laat het helder zijn dat dit ook zeer positieve effecten kan hebben. Je moet dan wel het kaf van het koren kunnen scheiden. De rol van aggregator gaat mijns inziens dan ook steeds belangrijker worden. Ook wat betreft het gebruik van modellen en theorieën. In dit artikel zal ik de vorming en implementatie van een Social Media Strategie beschrijven. Vanuit eigen inzicht maar ook, met name, geaggregeerd vanuit meerdere Engels- en Nederlandstalige bronnen met allemaal een andere insteek, maar wel met een herkenbare rode draad.

Social Media ‘heb’ je niet ineens van de ene op de andere dag. Je moet het implementeren (vervelend woord, maar het dekt wel de lading). Het is iets dat je moet laten bezinken in je organisatie. Bepaalde factoren, zoals grootte, leeftijd van de medewerkers, dynamiek van de omgeving en de markt (het Vijfkrachtenmodel van Porter is ook hier toepasbaar) bepalen de snelheid en het gemak waarmee een Social Media Strategie opgesteld en geïmplementeerd kan worden. Afhankelijk van de invulling van al deze factoren, zou je misschien meer kunnen spreken van een cultuuromslag.

Er is veel informatie beschikbaar over de elementen die het implementeren van een Social Media Strategie bevat. Veel van die informatie is echter structuurloos gebrabbel over persoonlijke voorkeuren en ervaringen. Andere bronnen zijn weer niet volledig. Het is goed om alle elementen en de bijbehorende importantie eens te analyseren en gestructureerd weer te geven.

Voorbereiding

Win informatie in over Social Media
Nog helemaal niet bekend met Social Media? Lees een boek, vraag rond of bekijk weblogs. Ga praten met de digital natives. Kom terug als je weet wat Social Media inhoudt.

Bepalen van de plaats van Social Media in je organisatie
Het is van belang om Social Media goed te positioneren. Intern weet je dan waar je moet zijn met vragen over het beleid, strategie en voortgang van het implementatietraject. Positioneer je project meteen daar waar je aanspreekpunten zich bevinden. Zorg echter wel voor een multidisciplinaire projectbezetting. Zeer recentelijk heeft Social Media expert Jeremiah Owyang een interessant model voor het bepalen van de plaats van Social Media in je organisatie.

Projectplanning
Zoals bij elk implementatietraject dien je na te denken over de fasering, tijdsplanning, bezetting en scope:
» Fasering en tijdsplanning: Hoeveel tijd wil je gaan besteden aan de eerste fasen (identificeren, monitoren, definiëren) en hoe lang aan de volgende fase (het implementeren). En wanneer volgt het eerste evaluatiemoment?
» Bezetting: Zorg voor een multidisciplinair team. Probeer een ambassadeur uit de directie mee te krijgen, en update hem/haar over de voortgang of, nog beter, betrek diegene volledig in het traject.
» Scope: Wat is het kader en het doel? Het overkoepelende doel is, als het goed is, al vastgesteld voordat het implementatietraject van start gaat. Bij het kader dien je te bepalen op welk niveau je bezig wilt gaan. Ga je voor de complete organisatie? Wil je een merk in de markt zetten? Of ga je specifiek voor één product? Deze keuze hangt af van hoe je jezelf positioneert (is je bedrijfsnaam bekend of wordt je herkend aan de producten die je maakt of diensten die je levert?).

Identificeer en definieer

In deze stap dien je onderscheid te maken tussen de huidige online en offline groepen die je aantrekt en de gewenste doelgroep die je wilt bereiken.

Identificeer je huidige ‘doelgroep’
Zoek op Social Media websites, discussiegroepen, fora en blogs naar je organisatie-, merk- of productnaam.
Waar wordt over je gesproken? Wie spreekt over je? Kan je de groep identificeren? Welke eigenschappen hebben deze personen? Waar heeft men het over? Over je product, merk, organisatie? Is het positief of negatief?
Definieer uiteindelijk de doelgroep, bijvoorbeeld aan de hand van het Forrester model (Social Technographics Ladder). 

Vergelijk je online doelgroep met je offline doelgroep
Definieer je offline doelgroep en vergelijk deze met de huidige groep die aanwezig is op Social Media netwerken. Zitten er grote verschillen in? Probeer te achterhalen waar dit door ontstaat.

Bepaal je online aanwezigheid (‘Share of Voice’)
Check de Social Media netwerken op de aanwezigheid van je organisatie, merk of product. Doe dit ook als je zelf online nog geen stappen hebt gezet. Het kan namelijk zijn dat medewerkers of ‘fans’ zelf pagina’s met je (bedrijfs-, merk-, product-)naam hebben aangemaakt. Kijk ook naar je concurrenten en hun aanwezigheid op Social Media. Zijn zij op dezelfde kanalen en platformen actief? Of zitten zij in een totaal andere richting?

Bepaal je doelen (Strategisch)

Om je doelen vast te stellen heb je van meerdere kanten input nodig:
» Strategie: Wat is de overkoepelende organisatiestrategie, -missie en -visie? Vertaal deze naar concrete doelen voor je Social Media beleid.
» Concurrentie: Als je een unieke insteek wilt hebben op Social Media, moet je weten wat je concurrent doet. In de vorige stap heb je dit bepaald.
» Doelgroep: Waar heeft de huidige online doelgroep het over? Zien ze je graag op een Social Media netwerk verschijnen? Vaak heeft de doelgroep al een bepaald beeld en soms zijn ze je al een stapje voor. Luister daarom goed naar wat er gezegd wordt.

Maak je doelen tastbaar en stem ze specifiek af op het online kanaal. Definieer je doelen bijvoorbeeld aan de hand van de P’s (product, prijs, promotie, plaats, en alle andere P’s die je kunt gebruiken). Maar zorg ook voor een meer inhoudelijke uitwerking door gebruik te maken van een marktbenaderingstrategie zoals weergegeven in de Social Media Piramide; bepaal op welke manier je de verschillende kanalen (of zelfs platformen) gaat benaderen; monitoren en luisteren, reageren of creëren? Ook het Sociale Media 24/7 model kan je helpen om je positie en koers te bepalen.

Bepaal je middelen en kanalen (Tactisch)

Aan de hand van de vastgestelde doelen kunnen de doelen ingevuld worden. Bepaal hiervoor welke middelen je nodig hebt (aantal medewerkers, tijdsbeslag op medewerkers, technische middelen, software, etc.). Bepaal daarnaast de kanalen die je wilt gaan gebruiken (welke soorten Social Media) en de platformen waar je actief op wilt zijn (de specifieke Social Media websites). Bij de stap identificeer en definieer heb je hier al een voorzet voor gemaakt.

Zorg voor inbedding en uitvoering (Operationeel)

Inbedding
Bepaal de definitieve (fysieke) plaats in de organisatie. Zorg voor interne contactpersonen en ambassadeurs door de organisatie heen. Zorg ook voor een rapportagesysteem; zowel richting leidinggevenden als richting alle medewerkers door middel van bijvoorbeeld een nieuwsbrief, Intranet óf… Social Media. Leid je medewerkers op en zorg voor een intern Social Media beleid als andere medewerkers ook betrokken worden (dit geeft houvast aan je eigen project, maar geeft ook handvatten aan andere medewerkers in de organisatie).

Uitvoering
Tijdens de lancering en uitvoering moet constant een vinger aan de pols worden gehouden. Het uitvoeren is namelijk geen eenrichtingsverkeer. Kijk hoe de reacties zijn en stuur eventueel direct bij. Houd regelmatig check-ups om het verloop bij te houden en vergelijk de resultaten constant met de gestelde doelstellingen. Stel een leerproces in en betrek alle intern betrokkenen hierbij. Je kunt hierbij gebruik maken van een Plan-Do-Check-Act cyclus om dit leerproces direct in werking te stellen.

Bepaal je ROI
Om de voortgang met betrekking tot de doelstellingen helder en meetbaar te krijgen, is het mogelijk om je ROI van je Social Media inspanningen te bepalen. Vaak wordt gezegd dat de ROI van Social Media niet meetbaar is, net zo min als dat van een billboard langs de snelweg. Toch zijn er methoden om je statistieken te vertalen naar engagement, invloed en uiteindelijk (gewenste) acties. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld het Vierfasenmodel of het model van Tamar Weinberg. Over de laatste heeft Nina Kornaat een interessante blogpost geschreven op Frankwatching.

Kies een richting / Bepaal je koers

Binnen de uitvoering van je Social Media Strategie kun je kiezen om één of meerdere richtingen op te gaan. De bronnen die voor dit artikel zijn gebruikt focussen op verschillende paden:
» Monitoren & luisteren: Gebruik de juiste tools, blijf altijd monitoren en zorg voor een vertaling naar je interne organisatie.
» Reageren: Meng je in discussies en reageer. Maar blijf ten alle tijde authentiek en houd vast aan je identiteit. Doe je niet anders voor dan je bent, maar zorg wel voor een ‘connectie’.
» Creëren: Zorg voor relevante content (heeft het toegevoegde waarde en is het onderscheidend?) en pas je content aan aan de verschillende Social Media platformen (Twitter heeft een andere contentstrategie nodig dan Facebook of LinkedIn). Zoek ambassadeurs en Key Brand Influencers die je kunnen helpen om je content te distribueren.

Implementatiemodel Social Media Strategie

Implementatiemodel Social Media Strategie

.
Blijf bezig!

Social Media is geen hype, maar een blijvertje. Een Social Media Strategie zul je daarom altijd nodig hebben. Of het nu stevig op de Strategie-agenda staat, of zelfs onderdeel wordt van de overkoepelende organisatiestrategie, houd er nu en in de toekomst rekening mee dat het een belangrijke plaats inneemt. Het instellen van een Conversation Manager of een Social Media Manager zal binnen afzienbare tijd een commodity worden.

Bronnen:

.

Social Media Model Review – Owyang’s ROI Pyramid

Afgelopen week publiceerde zelfbenoemde Web Strategist Jeremiah Owyang van de Altimeter Group een nieuw model waarin hij structuur aanbrengt in het meten van Social Media efforts. Qua overzichtelijkheid is hij hier goed in geslaagd. Het model is simpel, begrijpelijk en toepasbaar.

Social Media ROI Pyramid (Jeremiah Owyang)

Het element dat het proces van ROI beschrijft is echter niet nieuw; vele andere modellen (zie andere Meetmodellen) beschrijven hetzelfde proces van simpele data, zoals aantal bezoeken, tot het aanschaffen van een product of afnemen van een dienst. Omzet is een belangrijke return-on-investment. Owyang noemt echter ook reputatie als voorbeeld van een ROI.

Waar de Social Media ROI Pyramide zeer goed in is geslaagd, is het koppelen van organisatorische rollen en functies aan de stappen in het ROI-proces. Waar de uitvoerende functies in een organisatie meer dienen te weten over het aantal bezoekers, retweets en persoonlijke berichten, is het voor de top van de organisatie van belang om het totaalplaatje van de Social Media efforts en de bijbehorende ROI zoals omzet en reputatie, in beeld te krijgen.

Het complete model vind je hier en het originele artikel is te lezen op Owyang’s blog.