De sociale consument: van outsiders tot cheerleaders

Een onderzoek uit 2012, dat ik toch even wilde delen. De digitale tak van internationaal PR-bureau Porter Novelli onderzocht online gebruikers en deelde deze in vier categorieën in.

De Sociale Consument - Onderzoek Porter Novelli - Social Media ModelDe typeringen hangen samen met het spectrum actief-passief en met betrokken (engaged) en niet betrokken (nonengaged) gebruik. Dit resulteert in de vier typeringen:

  • Loyalisten: één op de vijf Nederlanders bevindt zich in deze groep. Dit zijn consumenten die het meest er voor openstaan om een langetermijnrelatie met een merk of organisatie aan te gaan, oftewel de loyale klanten.
  • Outsiders: meer dan één op de drie Nederlanders wordt als een Outside beschouwd. Het gaat hier om de personen die Social Media met name voor persoonlijke redenen gebruiken. Ze zoeken daarom niet expliciet een connectie met merken online.
  • Opportunisten: deze groep personen is minder sociaal en minder merkentrouw. Ze volgen wel enkele merken via Social Media, maar niet om een langdurige verbinding aan te gaan. De kortingen en acties die met name ten grondslag liggen aan het volgen van merken, wordt door bijna één op de drie Nederlanders gedaan die in deze doelgroep vallen.
  • Cheerleaders: Slechts 13% van alle online Nederlanders valt in deze groep. Het zijn zeer actieve online en Social Media gebruikers, die twee keer zoveel tijd online besteden als het gemiddelde. Voor merken zijn ze goede ambassadeurs en trouwe merkfans.

Bekijk de complete uitleg van dit model in het nieuwsbericht op de website van Porter Novelli.

Deelname & zichtbaarheid: 6 typen social media gebruikers

Social Media Modellen - Social Media Usage FrameworkNiet elke gebruiker van Social Media is gelijk. Er zijn vele manieren om onderscheid te maken. Eén daarvan is het model van ‘loyalty bureau’ Aimia. Dit model maakt onderscheid in zes typen gebruikers op basis van twee elementen, te weten: Deelname en Zichtbaarheid. Hoewel beide veel met elkaar te maken hebben, is uit onderzoek gebleken dat er ook een groot aantal personen te definiëren zijn als ‘hoge zichtbaarheid, weinig deelname’.

Het model is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en laat zien hoe de verdeling van de groepen is opgebouwd. Het blijkt dat de ‘No-Shows’ nog de grootste groep beslaan: wel aanwezig, maar zeer lage zichtbaarheid en passieve deelname aan Sociale netwerken. De meest actieve personen worden de ‘Sparks’ genoemd, maar zoals vaak aan de top, is het daar eenzaam: 3% van alle Social Media gebruikers is erg actief én heeft een hoge zichtbaarheid.

Lees het complete model op de pagina op deze website, of lees meer in de blogpost op SocialMediaToday.