Implementatiemodellen

Hoe gebruik ik Social Media in mijn organisatie? Welke stappen dien ik te volgen? En hoe pas ik mijn organisatie hier op aan? De in deze categorie besproken modellen vertellen hoe je Social Media kunt ‘implementeren’ in je organisatie. Naast Implementatiemodellen zou je ze ook Strategiemodellen kunnen noemen.

Een groot dilemma bij het gebruik van Social Media is de plaats in de organisatie. Valt het onder Marketing? Customer Service? Of is het een strategische aangelegenheid? In de hier genoemde modellen kom je er achter waar rekening mee gehouden moet worden om Social Media een plaats in de organisatie te geven.

De meeste modellen in deze categorie zijn in chronologische volgorde opgesteld. Dit vergemakkelijkt de implementatie in de organisatie. Het POST model van de Forrester Group is een simpele, doch doeltreffende, weergave van de belangrijkste elementen van een strategie. Het OASIS-model volgt ongeveer dezelfde stappen. Het ACCESS model is iets specifieker en richt zich meer op de integratie met andere elementen van een organisatie. Deze drie modellen zijn goed bruikbare acronymen, zeer geschikt om de focus om de implementatie te houden (makkelijk te onthouden acronym, niet complex).

Er zijn echter ook modellen die meteen meer de diepte in gaan. Voor een model kan dit gevaarlijk zijn omdat je te veel in detail gaat treden. De hierna genoemde modellen zijn hier echter niet in uitgeschoten en bezitten de basis, maar ook enkele elementen waar rekening mee gehouden dient te worden. Het Social Strategy Model is een echt stappenplan voor implementatie. Er is gedacht aan een uitstapmoment; dit kan een belangrijke keuze zijn. Is je organisatie niet geschikt of niet gereed? Dan kun je het implementatietraject beter afbreken. De vergelijkbare Social Media Cycle verdeelt de 12 stappen in drie fasen, om een complete strategie op te kunnen stellen. Ook het Social Media Strategie Framework (met zeer scherp geformuleerde substappen) is een stappenplan die leidt tot implementatie van Social Media in een organisatie.

Het Social Media Faseringsmodel van Sjef Kerkhofs zet Social Media campagnes uit tegen de tijd, waarbij de belangrijke marketingdriehoek earned, owned en paid media de basis vormt.

Bekijk meer Implementatiemodellen:

  • Het AHT Framework maakt een onderverdeling in het organisatorische en het definieerbare, waarbij deze simultaan uitgevoerd dienen te worden.
  • Het EP Strategy Model bestaat uit tien eenvoudig weergegeven stappen. Aangezien een diepe uitleg ontbreekt, is dit model bruikbaar voor degenen die zelf invulling willen geven aan het implementeren van een Social Media Strategie, maar daarbij een eenvoudige leidraad benodigen.