Social Organizing Model

Het Social Organizing model van de Altimeter Group toont de verschillende strategische kaders waarbinnen Social Media uitgerold kan worden.

Social Organizing Model - Altimeter Group

.
Centralized (gecentraliseerd)

Bij het gecentraliseerde strategische kader wordt het Social Media beleid en de strategie bepaald vanuit één afdeling of persoon. Vaak is dit een afdeling op een hoger niveau van de organisatie. Kenmerken zijn:
»  Consistent
»  Niet altijd authentiek

Distributed (gedecentraliseerd)
Het gedecentraliseerde kader is minder gecoördineerd dan zijn gecentraliseerde tegenhanger. Het voordeel is dat op afdelingsniveau zaken kunnen worden besloten en uitgevoerd, wat de echtheid van de boodschappen ten goede komt. Ook zorgt het voor een hoger verantwoordelijkheidsgevoel bij de afdelingen/personen. Kenmerken zijn:
»  Organische groei
»  Authentiek
»  Vaak experimenteel
»  Ongecoördineerd

Coördinated / hub-and-spoke (centraal gecoördineerd)
Dit is de middenweg tussen gecentraliseerd en gedecentraliseerd. Vanuit een centraal punt wordt het tactische kader vastgesteld, maar de uitvoering ligt bij de gedecentraliseerde units. Kenmerken zijn:
»  Regels en procedures komen vanuit één centraal punt
»  Verspreid zich organisatiebreed
»  Tijdsintensief

Multiple hub-and-spoke (decentraal gecoördineerd)
Vergelijkbaar met het coördinated / hub-and-spoke kader, waarbij hier op product-, merk- of unitniveau de beslissingen worden genomen, die vervolgens gecoördineerd binnen het product-, merk of unitniveau worden uitgevoerd. Kenmerken zijn:
»  Regels en procedures komen vanuit meerdere gedecentraliseerde punten
»  Verspreid zich organisatiebreed
»  Tijdsintensief

Holistic (holistisch, als geheel)
Bij het holistische kader heeft elk individu binnen de organisatie de vrijheid om zich bezig te houden met Social Media. Het is niet zo dat elke werknemer maar wat doet, maar het is een holistisch geheel, waarbij de individuele acties op elkaar afgestemd worden. Vandaar de vergelijking met de honeycomb, de honingraat. Kenmerken zijn:
»  Elke werknemer is bevoegd
»  Georganiseerd geheel, doch niet centraal aangestuurd

Bron: Altimeter Group

Meer weten over dit model? Koop het Social Media Modellenboek op Managementboek.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.