Social Media Maturity Model

Het Social Media Maturity Model is een volwassenheidsmodel om vast te stellen waar een organisatie staat in de toepassing van Social Media. Het model is opgesteld door M&I/Partners in 2011. Dit model geeft aan in welke ‘volwassenheidsfase’ een organisatie zich bevindt. Daarbij worden de verschillende fasen tot volwassenheid aangegeven en de stappen die hierbij moeten worden genomen om tot het volgende niveau te komen.

Social Media Maturity Model - Volwassenheidsmodel Social Media

.
Het model bestaat uit de volwassenheidsfasen Ad hoc, Experimenteel, Functioneel en Transformatie.

Ad hoc
Ad hoc is het niveau waar medewerkers op eigen initiatief Social Media individueel gebruiken. Het gebruik is ongestructureerd en vanuit de organisatie gezien weinig doelgericht. De medewerkers hebben bijvoorbeeld een Twitter-account en/of een Facebook-pagina. De individuele activiteiten dragen echter niet structureel bij aan de organisatiedoelen. De medewerkers zetten Social Media meestal in op persoonlijke titel, voor eigen doelen en interesses, waarbij zakelijke en privé vaak door elkaar lopen.

Experimenteel
Experimenteel is het niveau waarop de organisatie Social Media als fenomeen accepteert en start met het daadwerkelijk verkennen van Social Media. Men start bijvoorbeeld met een organisatie Twitteraccount, links naar Social Media op de website of het plaatsen van filmpjes op Youtube. De initiatieven zijn experimenteel van aard en men evalueert de experimenten om van de ervaringen te leren. Afdelingen nemen zelfstandig initiatief, zoals een communicatie-afdeling, Human Resources of productontwikkelafdeling. Er ontstaat behoefte aan beleid en een strategie om de initiatieven meer doelgericht te maken en controle te verkrijgen op individuele acties. Het ontvangen en teruggeven van reacties is ongestructureerd en afhankelijk van de kwaliteit en het initiatief van de individuele medewerker.

Functioneel
Functioneel is het niveau waarop de organisatie Social Media doelgericht ten dienste van de organisatie inzet en als volwaardig middel integreert met bestaande werkprocessen. Men zet Social Media in voor de activiteiten waar men denkt dat het een toegevoegde waarde heeft, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes. Enkele medewerkers, bijvoorbeeld de Marketing Manager, zijn zeer actief op Twitter of hebben een blog. Men communiceert via Social Media met klanten, leveranciers en samenwerkingspartners. Hierdoor neemt de openheid van de organisatie toe en wordt samenwerking intensiever. De grenzen tussen afdelingen vervagen. Men stelt een beleid en best practices op voor het gebruik van Social Media. De uitvoering van het beleid wordt belegd en mogelijk wordt er een ‘Social Media manager’ aangesteld. Het ontvangen en geven van reacties is gestructureerd met bijvoorbeeld een webcare team en gebruik van Social Media monitoring tools.

Transformatie
Transformatie is het niveau waarop de grenzen tussen de organisatie en ‘de buitenwereld’ vervagen en de organisatie en haar stakeholders transformeren naar een samenwerkingsnetwerk dat nieuwe waarde creëert door de inzet van Social Media. Social Media is volledig geïntegreerd in de strategie en processen, waardoor de organisatie de leiding neemt in het benutten van kansen in de vorm van bijvoorbeeld co-creatie. Men zet Social Media doelgroepgericht en strategisch in en gebruikt tools om belanghebbenden en influencers te benaderen en samen met hen initiatieven voor waardecreatie te ontplooien.

Bron: Antoon van Luxemburg, M&I/Partners

Bijbehorende blogs:
Social Media Model Review: Social Media Maturity Model (20-01-2011)

Meer weten over dit model? Koop het Social Media Modellenboek op Managementboek.nl

2 gedachten over “Social Media Maturity Model”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.