Social Media Groeimodel

In 2016 is het Social Media Groeimodel ontwikkeld door Corinne Keijzer. De bestaande volwassenheidsmodellen waren voor haar te complex of te eenvoudig, waardoor zij het groeimodel bedacht.

Social Media Model - Social Media Groeimodel

Het model omschrijft de fasen waarin organisaties en (semi-)overheid zich in kunnen bevinden bij het gebruik van Social Media. Het zijn opeenvolgende stappen, waarbij wordt verwezen naar de leerfasen van Maslow. Het gaat om de volgende stappen:

Stap 1 – Onbewust onbekwaam
De onbekwaamheid van medewerkers voert hier de boventoon, waarbij er langzaamaan een bewustwording zal ontstaan dat Social Media kanalen belangrijk worden. De eerste kanalen zijn in gebruik genomen, zij het vaak experimenteel en zonder plan of structuur.

Stap 2 – Bewust onbekwaam
Nadat de bewustwording is ontstaan dat er zonder plan wordt gewerkt, komt de organisatie bij zinnen en wordt een plan of strategie noodzakelijk om structuur in de chaos te brengen. Hierin dienen doelen, doelgroepen en middelen omschreven te worden. Social Media inzet is op dit moment nog steeds losstaand van de rest van de organisatie.

Stap 3 – Bewust bekwaam
In deze fase zijn doelstellingen bekend en helder. De middelen en doelen zijn gedefinieerd en doelgroepen worden via de juiste Social Media kanalen benaderd. Interne stakeholders kennen inmiddels ook hun plek. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het Social Media beleid zijn hier in gekwalificeerd.

 

 

Stap 4 – Onbewust bekwaam
Volledige integratie is hier het kernwoord. Social Media inzet sluit aan op andere online en offline kanalen in de middelenmix. Tools worden ingezet om resultaten te analyseren en te meten, en doelstellingen zijn helder en meetbaar gemaakt. Er zijn betrokken medewerkers die onbewust de juiste kanalen voor de juiste boodschap inzetten. Het gebruik van Social Media zit in het DNA van de werknemers en leidinggevenden.

 

De complete uitleg van het model is te vinden op de website van Corinne Keijzer.