Social Media Roadmap

De Social Media Roadmap is een schaalbaarheidsmodel om enerzijds je bereik te bepalen – de grootte van de fanbase – en anderzijds om de toepassing ervan vast te stellen. Het woord ‘roadmap’ impliceert een route, de af te leggen weg naar de doelstelling; hoe staan we er nu voor en waar willen we naar toe.

De Social Media Roadmap geeft inzicht in het gebruik van social media en is ontwikkeld door Laura Hamer (Digital Masters). Het model is ontstaan op basis van een groot aantal gesprekken met overheid en bedrijfsleven over socialmediagebruik, het nut ervan en hoe dit inzichtelijk te maken.

Social Media Model: Roadmap Social MediaBereik en verbinding
De Social Media Roadmap bestaat uit 2 assen, het fundament onder dit model. Het draait allemaal om social media gebruik en wordt hier uitgedrukt in twee termen: bereik en verbinding.

Rijen: potentieel bereik
Het aantal volgers, vrienden, likes, de fanbase, zegt iets over het potentieel bereik van de doelgroep en staat op de verticale as. Er zijn drie grootheden voor het bereik:

  • laag
  • gemiddeld
  • hoog

Een inschatting maken van wat laag, gemiddeld of hoog is, heeft te maken met de grootte van de doelgroep die men wil bereiken. De meeste grote organisaties beschikken over zeer precieze informatie over hun stakeholders en op basis daarvan kan de inschatting gemaakt worden. Als vuistregel kan de volgende indeling gehanteerd worden, waarbij je kijkt hoeveel procent van de totale doelgroep je bereikt:

  • laag: 0 – 10%
  • gemiddeld: 10% – 50%
  • hoog: 50% en hoger

Kolommen: mate van verbinding
In de kolommen (horizontale as) van de Social Media Roadmap wordt de mate van verbinding aangegeven. Dit is een indicatie van de communicatie vanuit de organisatie. Verbinding is de ultieme driver van gebruikers van social media. De verschillende fasen van verbinding zijn: zenden, reageren en engagement.

  • Zenden: Wanneer een persoon of organisatie valt in de kolom Zenden, dan worden social media ‘slechts’ gebruikt om informatie te verspreiden. Dat kan zijn in de vorm van reclame maken voor producten of diensten, whitepapers aanbieden of aandacht vragen voor een persoonlijke ervaring of het doen van mededelingen.
  • Reageren: Communicatie is in de basis een mix van zenden en ontvangen. Reageren betekent op gevonden en ontvangen boodschappen beantwoorden en de conversatie aan gaan.
  • Engagement: De laatste vorm van verbinding is engagement, de mate van (digitale) verbinding van de doelgroep met de organisatie. Gebruikers voelen een grote verbondenheid (aan een bekend merk bijvoorbeeld) en geven hieraan uiting. Dit is tevens de basis voor cocreatie.

Gebruik: plot jezelf en je concurrentie
Door de beide assen in drieën in te delen ontstaan er negen posities die iets zeggen over het socialmediagebruik. Zowel organisaties als individuele gebruikers kunnen zichzelf hierin plaatsen. Maar ook van de concurrentie kan een goede inschatting worden gemaakt.

Social Media Model: Social Media RoadmapHet gebruik ervan is eenvoudig. Daarmee vormt het niet alleen een leidraad voor social media als strategisch middel. Door de wenselijke positie te bepalen is het een gereedschap op basis waarvan gemeten kan worden op welke positie de organisatie is in de tijd en vastgesteld kan worden of de organisatie nog op koers is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.