Focusmodellen

Er wordt veel gediscussieerd over hoe je als organisatie de markt moet ‘benaderen’. Deze modellen zou je daarom ook benaderingsstrategieën kunnen noemen. In de meeste gevallen gaan de modellen uit van een meer passieve houding tot een zeer actieve houding. Deze modellen illustreren de afweging die gemaakt moet worden bij de benadering richting Social Media: welke focus gebruik je?

Het Social Media 24/7 model is eigenlijk een combinatie tussen een weergavemodel (weergave van het gebruik van Social Media) en een focusmodel. Het is zeer bruikbaar als middel om, zowel vooraf aan het implementatieproces, te kijken waar je staat met Social Media en waar je naar toe wilt. In vergelijking met de Social Media Piramide gaan de makers van dit model niet uit van bepaalde vereisten (eerst monitoren voordat je kan reageren of creëren), maar, zo geven zij aan, kan een organisatie ook direct promotie en distributie via Social Media in gaan zetten.

In het Social Media Ambitie Model tref je vergelijkbare stappen aan, echter wordt hier nog onderscheid gemaakt tussen reageren en participeren en ook het (enigszins lastige) onderscheid tussen creëren en innoveren komt in dit model aan de orde. Het ‘organiseren’ van de interne organisatie ontbreekt hier, maar wordt in de Communicatieroos als centrale focuspunt aan de orde gesteld. Bij de Social Media Roadmap wordt de dimensie ‘bereik’ toegevoegd en gerelateerd aan de activiteiten zenden, reageren en engagement.

.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.