Van merkstrategie naar Social Media activatie

Bij de meeste organisaties is een merkstrategie wel bekend en is duidelijk welke kant je als organisatie of merk op gaat. Social Media is als vakgebied echter veel sneller als het gaat om nieuwe kanalen, mogelijkheden en functionaliteiten. ID-factory heeft een model ontwikkeld dat beschrijft hoe je in drie stappen van merkstrategie, via Social Media strategie, naar Social Media activatie.

Social Media Modellen - Red Carpet Driefasen Model - ID-Factory

Het model geeft de drie fasen weer van binnen naar buiten (klik op de afbeelding voor een grotere weergave). Stap 1 is het inventariseren van de verschillende elementen van de  merkstrategie. Deze dienen bepaald te worden alvorens er over een strategie op Social Media gebied nagedacht kan worden (stap 2). De laatste stap is activatie en gebeurt door onder andere communitymanagement, Social Advertising, Social Media Monitoring en een evaluatie.

ID-factory omschrijft hier een model dat er sjiek uit ziet en als een leidraad kan dienen om hoger management het belang van Social Media in combinatie met de merkstrategie te duiden. Het is echter geen model om concreet aan de slag te gaan: daarvoor zullen de verschillende elementen, met name die in de buitenste cirkel, verder uitgediept moeten worden.

Bron: ID-factory.

 

Van maagd tot guru in het Social Readiness Model

Social Readiness Model - Social Media ModellenNu social media wereldwijd bij allerlei typen organisaties is ingebed, ontstaat een groot spectrum aan fasen waarin organisaties zijn beland. Bij de Volwassenheidsmodellen zijn al meerdere modellen te vinden die omschrijven hoe deze fasen er uit zien. Internet adviesbureau Jungle Minds heeft z’n eigen versie gemaakt en onderscheid daarin vijf fasen.

De vijf fasen zijn eenvoudig omschreven, waarbij goed gebruik is gemaakt van vier eigenschappen die bij elk type organisatie spelen, te weten business mentaliteit, organisatiestructuur, technologie en stakeholder interactie. Op basis van de invulling hiervan is aan te duiden in welke fase je je als organisatie bevindt.

Het model wordt door Jungle Minds in meerdere blogs omschreven: onder andere een uitleg van het model en een stappenplan. Die laatste blog vult namelijk de uitleg van het model perfect aan door te laten zien welke stappen nodig zijn om je uiteindelijk als ‘expert’ of ‘guru’ te manifesteren.

De complete uitleg van het model is ook op deze website te vinden, namelijk bij het Social Readiness Model.

Nieuw Social Media Model: Social Impact Model

Social Impact ModelSocial Media adviesbureau KREM weet goed hoe het complexe informatie met betrekking tot Social Media om kan zetten in een begrijpbaar model. Zo is ook het Social Impact Model goed vormgegeven. Een model dat in vijf fasen omschrijft welke impact bepaalde klanten/prospects/social gebruikers kunnen hebben voor organisaties op Social Media gebied.

Het Social Impact Model omschrijft de fasen in eenvoudige termen, zoals “Ik praat over je” als het gaat om invloed (influence) en “Ik lever je iets op” als het gaat om de uiteindelijke impact. KREM is er goed in geslaagd om in dit model tevens meeteenheden (ROI metrics) te koppelen aan deze vijf fasen. Zo kan ROI besproken én gemeten worden.

De complete uitleg van dit model is te vinden op de betreffende pagina: het Social Impact Model.

De Social Media metrics van goeroe Kaushik

Kaushik's Social Media Metrics - Meeteenheden op Social Media ROI gebiedOccam’s Razor. Dat is het blog van Analytics goeroe Avinash Kaushik. Google Analytics welteverstaan. Kaushik werkt bij Google en is gek op de berg aan gegevens die je uit statistiekenpakketten kunt halen. Kijkend naar de ROI van Social Media en de zeer actuele trend ‘Big Data‘ is deze meetgekte zeer toepasbaar op Social Media. Kijkend naar de inspanning die je als organisatie of individu levert op Social Media, wordt het meten van de opbrengsten daaruit steeds belangrijker.

Kaushik heeft een blogpost geschreven die zeer gewaardeerd en geprezen is. Hij beschrijft drie belangrijke meetfactoren op Social Media gebied en sluit af met de belangrijkste waarde, de ‘Economic Value’ van je sociale inspanningen. Hoewel de stap van meeteenheden naar financiële waarde niet duidelijk wordt omschreven, geeft de indeling wel goed weer waar je op moet letter als je je Social Media strategie ten uitvoering brengt. Op basis van deze blogpost is er zelfs een website/rekenmethode ontwikkeld waar de uitkomsten van Kaushik’s metric worden berekend.

Bekijk de volledige uitwerking op de pagina van Kaushik’s Social Media Metrics op deze website.

Model Update: Social Media Landscape 2012

In 2008 maakte Fransman Fred Cavazza al een eerste versie van zijn beschrijving van alle Social Media kanalen, het Social Media landscape. In 2011 is dit geüpdate, maar de meest recente versie van dit model is in 2012 gepubliceerd:

Social Media Model - Social Media Landscape 2012

 

In vergelijking met het model dat een jaar eerder werd gepubliceerd, heeft Cavazza hier aandacht besteed aan de middelen waarmee Social Media worden gebezigd. De devices Smartphones, Tablets, Laptops, Computers en ‘Connected Devices’ worden als buitenste cirkel weergegeven. Dit is de toegang tot het gebruik van Social Media. Een ring meer naar binnen geeft aan dat er twee hoofdmoten zijn in Social Media gebruik, namelijk interactie (interactions) en gesprekken (conversations). Lees meer over de Social Media Landscape modellen op de pagina over dit model.

McKinsey: Customer Journey & Social Media

Adviesbureau McKinsey ziet de trend ontstaan dat de beslissers in organisaties vaak niet weten wat te doen met de inzet van Social Media op marketinggebied. Het adviesbureau heeft daarom vier primaire functies van Social Media (gedefinieerd in de indeling Monitoren, Reageren, Versterken en (Bege)leiden) gecombineerd met de fasen van de Customer Journey (opgedeeld in de fasen Overwegen, Evalueren, Kopen, Ervaren, Promoten en Binden).

Social Media & The Customer Journey

In het model wordt onderscheid gemaakt tussen de acties die per fase van de Customer Journey belangrijk zijn. Monitoren is tijdens de complete klantreis noodzakelijk, terwijl customer service pas in beeld komt als de klant eenmaal het product of de dienst heeft ervaren.

De complete uitwerking van het model, inclusief voorbeelden, is te lezen op de website van McKinsey.

Social Analytics en KPI’s: meer dan likes alleen

Op SocialMediaToday worden veel blogs geschreven die nét iets dieper gaan dan de trends in Social Media. Social Analytics is een term die vaak gebezigd wordt. Het wordt als volgt omschreven: “Een zichzelf verbeterende business discipline die online conversaties aggregeert, analyseert en conclusies trekt.”. Ook hier is een model handig om in kaart te brengen wat nu eigenlijk belangrijke metrics zijn bij het analyseren van Social Media data; het Social Analytics Framework:

Social Media Model - Social Analytics Framework

(Klik op de afbeelding voor de volledige versie)

Het model omschrijft vijf belangrijke KPI’s (Key Performance Indicators) voor het meten van Social Media interacties:

  • Brand Awareness and Reputation: De belangrijkste metrics voor je merkreputatie en branding zijn het conversatieaandeel (aantal conversaties over je merk/bedrijf/etc. ten opzichte van alle conversaties in je bedrijfstak) en het overall sentiment (slaat dit positief, negatief of neutraal uit?);
  • Marketing Program Effectiveness: Om een Social Media campagne te meten (of juist een offline campagne op Social Media) kunnen de meeteenheden ’totaal aantal volgers/vrienden op alle Sociale netwerken’  en Engagement (zie ook het model van Avinash Kaushik) je helpen om het succes te bepalen;
  • Lead Generation Effectiveness: Dit kan je vaststellen als een ‘doel’ van je online marketing activiteiten – het genereren van leads. Hier is het belangrijk om goed te meten hoeveel procent van alle leads die binnenkomen, via Sociale kanalen zijn geïnitieerd. Meet dus daarom ook in het verloop van de tijd hoe dit percentage stijgt of daalt;
  • Increased Sales/Shorter Sales Cycles: Idem aan het vorige punt, zij het dat hier het aantal verkopen belangrijk is en tevens een stapje verder is dan het aantal leads. Vaak is het een uitdaging om dit goed meetbaar te maken, behalve bij bijvoorbeeld webshops, die het hele proces van eerste bericht tot uiteindelijke aankoop eenvoudig online inzichtelijk kunnen maken;
  • Customer Satisfaction: Het ultieme doel van Social Media activiteiten is om het aantal klachten en negatieve reacties over je merk, bedrijf, product of dienst tot een nulpunt te brengen. Gezien het openbare en transparante karakter van Social Media is dat een moeilijke opdracht. Meeteenheid hier is het aantal negatieve berichten op alle Social Media reactie-kanalen van je bedrijf of merk.
    .

Het model is zeer theoretisch en academisch ingestoken, maar biedt een goede houvast voor grote en middelgrote bedrijven om activiteiten op Social Media te verantwoorden, inzichtelijk te maken, conclusies te trekken en hier acties op te ondernemen.

De uitwerking van het model is te lezen in deze blogpost op SocialMediaToday.

Community Management Model: een vak op zich!

Sinds de introductie van het internet zijn fora, discussiegroepen en communities een zeer welkome aanvulling geweest op de inzichtelijkheid in klanten en de doelgroep van organisaties. Een open en ‘ongecontroleerde’ omgeving waar men vrijuit product-, dienst-, merk- en bedrijfservaringen kan delen. Nog steeds zijn deze communities niet weg te denken uit de huidige sociale online context. Bedrijven willen graag meedoen, maar het activeren of faciliteren van deze communities wordt vaak door de doelgroep als ‘inbraak’ gezien. Communities ontwikkelen zichzelf. Toch is het een speerpunt van vele organisaties, getuige de volwassenheid die onderstaand model omschrijft.

Community Maturity Model

Met de opkomst van Social Media is het managen van alle online communities nog ingewikkelder geworden. Het model probeert structuur aan te brengen in alle aspecten van het managen van deze communities, zoals de focus op tools, meetbaarheid en regels & richtlijnen. Een goede omschrijving van het model is te vinden op deze blog op Frankwatching. In het model staat tweemaal ‘Stage 2’ > de laatste kolom moet natuurlijk de vierde fase (Stage 4) zijn.

Nieuw Social Media Model: Social Media Fasering

Social Media Fasering Model - SMFSjef Kerkhofs, bekend van het Social Strategy Model, heeft eind 2011 samen met Robbert Gangadin namens DailyDialogues het Social Media Faseringsmodel ontwikkeld (kortweg SMF). In dit model wordt de bekende driedeling ‘paid media, owned media, earned media‘ gekoppeld aan de fase waar een organisatie zich in bevindt als het gaat om het gebruik van Social Media.

Behalve de fase waarin een bedrijf zich bevindt, geeft dit model tevens antwoorden op vragen als ‘waar besteed ik mijn budget aan per fase’ en ‘wat zijn de beste KPI’s per fase’. De horizontale as is een tijdlijn en het model geeft daarmee duidelijk handen en voeten aan de volgorde waarin de Social Media initiatieven normaliter plaats vinden: paid media om bereik op te bouwen, owned media om de content te maken en te verspreiden en earned media dat de conversatie op gang brengt.

Het model is helder en overzichtelijk en zorgt voor een stuk herkenbaarheid door het gebruik van de alom bekend paid-owned-earned media triangel. De complete uitleg van het model is op deze website te vinden bij de uitwerking van het Social Media Fasering model.

Social Media Marketing (Managementboek.nl) - Sjef Kerkhofs, Robbert Gangadin. Inclusief Social Fasering Model

Het Social Media Fasering Model wordt tevens beschreven in het boek Social Media Marketing van Sjef Kerkhofs en Robbert Gangadin.

Strategisch model over interne Social Media

Als er aandacht wordt geschonken aan de toepassing of strategisch gebruik van Social Media, ligt de focus met name op de ‘externe’ netwerken. Echter, interne Social Media mag niet zomaar vergeten worden. Het is een belangrijke ontwikkeling in middelgrote en grote organisaties, die overeenkomsten heeft met de werking van grote sociale netwerken.

Combineer je interne Social Media met het opstellen van een strategie op dit gebied, dan krijg je een onontgonnen gebied, namelijk het strategisch gebruik van interne sociale media. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers gebruik maakt van één of meerdere interne Social Media. Mark Smiciklas ontwierp een model, het Internal Social Media Ecosystem model, waarin beschrijft hoe je intern een Social Media strategie kunt implementeren en wat de voordelen zijn. Hij gebruikt hierbij het populaire ‘honeycomb’ (honingraat) model, om te benadrukken dat elke medewerker individueel toegevoegde waarde kan bieden aan de organisatie, en dat dit niet van bovenaf opgelegd dient te worden.