Arrow Social Measurement Model

In 2009 ontwikkelde Weber Shandwick het Arrow Social Measurement Model. Een ROI model met vijf fasen, welke zich van brede, kwantitatieve metrics ontwikkelen tot business value op directieniveau.

Arrow Measurement Model

Om te komen tot een toegevoegde waarde zijn vijf verschillende categorieën meeteenheden van belang:

  • Activities. Social media activiteiten zijn de operationele zaken die door de communicatie of marketingafdeling worden uitgevoerd.
  • Reach. Het bereik van de hiervoor genoemde activiteiten bestaat uit de personen die worden bereikt. Dit kan gemeten worden op basis van impressies, websitebezoeken, downloads en aantal aanwezigen op een evenement.
  • Relevance. Zijn de uitgevoerde activiteiten en het daarmee gecreëerde bereik relevant voor het publiek dat je wilt bereiken? Daar gaat het om bij relevantie. Dit wordt meetbaar gemaakt door het kijken naar de aantallen conversaties die zijn ontstaan en of de ideeën en berichten daadwerkelijk zijn aangekomen bij het beoogde publiek.
  • Outcomes. Er zijn veel verschillende doelen die een organisatie kan of wil bereiken met de inzet van social media. Onder andere een bewustzijn creëren, betrokkenheid, reputatieverbetering, meer leads/sales, loyaliteit onder bestaande klanten opbouwen of ambassadeurs creëren zijn hier voorbeelden van.
  • Worth. De utieindelijke waarde van de voorgaande uitkomsten bepalen wat de waarde is voor de organisatie. Hebben de ondernomen activiteiten uiteindelijk effect gehad?

Voorbeelden van bovenstaande metrics zijn in onderstaande afbeelding opgenomen:

Voorbeelden Measurement Arrow - Weber Shandwick

Er zijn twee elementen die tijdens het proces van meten veranderen, te weten de eigenschappen van te meten doelstellingen en de afdeling waar social media voor het grootste gedeelte ondergebracht kan worden.

Eigenschappen van doelstellingen
De metrics gedurende het proces van meten veranderen van brede, kwantitatieve doelstellingen zoals aantal likes, views en vertoningen, veranderen via de kwalitatieve bereiks- en relevantiemetrics, naar de uiteindelijke business impact en waarde voor de organisatie.

Primair verantwoordelijke afdeling
De veranderende doelstellingen zorgen er ook voor dat het social media beleid naar een hoger niveau getild moet worden. De communicatie-afdeling kan nog prima uit de voeten met het creëren van bereik of het verkrijgen van likes op verzonden berichten. Maar de marketing komt er aan te pas als er relevantie moet worden verkregen. Uiteindelijk zal de directie onderdeel moeten uitmaken van de social media strategie om de échte business value te bewerkstelligen. Want zonder draagvlak of bewustzijn vanuit de directie hebben de eerder ondernomen social media activiteiten weinig tot geen effect op de organisatiedoelstellingen.

Onder andere in deze presentatie zijn de hier genoemde afbeeldingen te vinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.