Meetmodellen (ROI)

Vaak wordt de vraag gesteld wat Social Media nou eigenlijk oplevert? Op dit gebied zijn meerdere modellen gecreëerd om de Return-On-Investment (ROI) te kunnen bepalen. De meeste modellen gaan van kwantitatieve, goed meetbare, data naar kwalitatieve, vaak moeilijk definieerbare acties.

Het meten van de ROI is een lastige aangelegenheid. Het bestaat uit aannames en veel verloren data. De hier omschreven modellen proberen het proces van start tot einddoel in een model te gieten. Zowel het Vierfasenmodel als het model van Tamar Weinberg omschrijven dit proces in enkele stappen. De Social Media ROI Pyramid omschrijft tevens de bijbehorende organisatorische rollen die bij elke stap in het ROI-proces horen.

Analytics- en statistiekengoere Avenish Kaushik heeft vier categorieën meeteenheden gecreëerd, waarbij de moeilijkheid echter zit in de stap van statistieken naar economische waarde (de ROI). Awareness als KREM zijn twee Social Media adviesbureaus, welke beide op hun eigen manier een onderverdeling hebben gemaakt in ROI meeteenheden. Awareness op de Amerikaanse manier (beter geschikt voor grotere organisaties) in hun Social Analytics Framework en KREM omschrijft het in vijf fasen met eenvoudige to-the-point metrics in het Social Impact Model.